Wycena Nieruchomości Olsztyn


Strona główna                   O firmie                    Usługi                   Cennik                   Kontakt

Wycena Nieruchomości - Rzeczoznawca majątkowy

Certyfikat energetycznyŚwiadectwo Charakterystyki Energetycznej
Kontakt

0-502-131-152
adres e-mail marasko@wp.pl


Świadectwo Charakterystyki

EnergetycznejCo to jest
świadectwo energetyczne ?
Dokument określający wielkość
zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli
energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych.
W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz
jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii.

Wymóg posiadania certyfikatu energetycznego dla:
- budynków, w których po 1 stycznia 2009 r. prawnie zakończono roboty budowlane (inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomił urząd o planowanym przystąpieniu do użytkowania);
- budynków zbywanych po 1 stycznia 2009 r. osobom trzecim lub udostępnianych im na zasadzie użyczenia, najmu, dzierżawy lub innych podobnych czynności;
- mieszkań lub lokali użytkowych zbywanych po 1 stycznia 2009 r. osobom trzecim lub udostępnianych
im na zasadzie użyczenia, najmu, dzierżawy lub innych podobnych czynności;
- wszystkich budynków niezwolnionych z obowiązku uzyskania świadectwa, jeśli po 1 stycznia 2009 r. zostały tak przebudowane lub wyremontowane, że zmieniła się ich charakterystyka energetyczna.

                                                         mgr inż. Marek Kołodziejski uprawnienia nr UWM/WNT/A/670/10                                                          nr 6573 w rejestrze Ministerstwa Infrastruktury

                                                         Rejestr...


             

    Rzeczoznawca majątkowy

Mapa strony                           Strona główna
O firmie                                      Usługi
Cennik                                      Kontakt
Świadectwo energetyczne                             

  Wycena Nieruchomości Olsztyn                                                                                              © Copyright by marasko